Nachádzate sa tu

Kontakt

Spoločnosť NECTEL,spol. s r.o. sídli vo vlastnom areáli na Hrachovej ulici č.18D v Bratislave.

Základné údaje

Spoločnosť disponuje vlastnými kancelárskymi priestormi, skladovými halami a výrobnou halou. Zároveň má v tomto objekte spoločnosť vyriešené aj ubytovanie pre 60 zamestnancov.

Adresa:
Nectel spol. s r.o.
Hrachová 18D
821 05 Bratislava

Telefón:
02 / 43 33 00 88
02 / 43 63 06 11
02 / 43 63 06 12
02 / 43 63 06 13

Fax:
02 / 43 33 99 90

E-mail:
nectel@nectel.sk

Web:
http://www.nectel.sk

IČO: 31 362 141
IČ DPH: SK2020319730
DIČ: 2020319730

 

Nectel  
obchodné meno / meno: NECTEL spol. s r.o.
sídlo / bydlisko: Hrachová 18D, 82105 Bratislava
IČO: 31362141
IČ DPH: SK2020319730
   
bankové spojenie:

Tatra banka, a. s.,
pobočka Bratislava,
č. ú.: 2629712004/1100

   
zapísaný v OR: Okresný súd Bratislava I.,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 6094/B
   
telefón: +421 2 43330088
fax: +421 2 43630613
e-mail: nectel@nectel.sk
zastúpený: Ing. Juraj Nemec, konateľ

 

 

web design & development: brainsum