Nachádzate sa tu

Administratívny objekt ORANGE

Jegorovova ulica, Banská Bystrica
Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL:
 • Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia všetkých slaboprúdových technológií
 • Realizácia nasledovných technologických súborov:
  - Štruktúrovaná kabeláž cat.5e ŠK
  - Kostrová optická sieť
  - Elektrická požiarna signalizácia EPS
  - Detekcia CO v garážach CO
  - Plynový detekčný systém (kotolne) PDS
  - Systém kontroly vstupu SKV
  - Poplachový systém narušenia PSN
  - Systém priemyselnej televízie PTV
  - Ozvučenie, Evakuačný rozhlas DER
  - Pokrytie objektu signálom GSM pre Orange a T-Mobile
  - Umelé osvetlenie
  - Vnútorné silnoprúdové rozvody
  - Meranie a regulácia
  - Areálové osvetlenie
  - Bleskozvod
  - Trafostanica

 

Developer Projektu: 

ORANGE a.s.

Prievozská 6/A, Bratislava

web design & development: brainsum