Nachádzate sa tu

Rozsah realizácie spoločnosti NECTEL:
 • Komplexný návrh a vypracovanie projekčného riešenia
 • Silnoprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí:
  - Umelé a núdzové osvetlenie
  - Vnútorné silnoprúdové rozvody
  - Výroba el. rozvádzačov
  - Náhradný zdroj  el. energie (UPS)
  - Bleskozvod a uzemnenie
  - Vonkajšie rozvody NN
  - Verejné osvetlenie
 • Slaboprúdová inštalácia - realizácia nasledovných častí:
  - Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  - Domový komunikačný systém
Developer Projektu: 

Rezidencia Hron, s.r.o.

T. Vansovej 28, Zvolen

web design & development: brainsum